Regler

Fra Minecraft Norway
Revisjon per 18. jul. 2019 kl. 15:16 av Zacker (diskusjon | bidrag) (Ny side: == <h1>Regler</h1> == Reglene til MCNO skal følges av alle som spiller på MCNO.<br> Det å spille på MCNO anses som en erklæring for at regler skal følges.<br> '''Reglene ble sist o...)

(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Gå til: navigasjon, søk

Regler

Reglene til MCNO skal følges av alle som spiller på MCNO.
Det å spille på MCNO anses som en erklæring for at regler skal følges.
Reglene ble sist oppdatert 27.12.2018

1 Rasisme / seksuelle uttalelser

1. MCNO tar avstand for all type rasisme, medfører permanent utestengelse. 
(Bruk av Hakekors eller andre nazi symboler, kommentarer e.l. Medfører umiddelbar permanent utestengelse fra serveren vår.) 
2. MCNO tar avstand til seksuelle uttalelser, tegn eller annet av en seksuell karakter pga spillerbase under lavalder. Medfører tidsbasert ban. 
Jo større alvorlighetsgrad i uttalelsene, jo større reaksjoner kan ventes. 

2 Banning, bruk av stygge ord

1. MCNO tar avstand til bruk av banneord/skjellsord, pga alder på spillerbasen. 
2. MCNO sin plugin-fjerner / gjør om de fleste ord. Om det skal dukke opp et «brukbart» ord, kontakt en admin (rød skrift). 

Forsøk på å finne slike ord, medfører kick eventuelt tidsbasert utestengelse.

3 «Griefing»

1. Tomtsystemet til MCNO gjør at «griefing» ikke er mulig, om en spiller ikke er godtatt som medlem av tomt. 
Hva som foregår innenfor en tomts areale, er spilleren/tomtens eiers egen ansvar og risiko.
2. Bygging rett utenfor tomter/rundt tomter er lovlig, det er nøytralt område.
Så lenge det ikke går ut over reglene i punkt 7.
3. I nøytralt område (utenfor tomter) er "alt" lov, så lenge det ikke går under 7.1 og 7.2. 
Gjenstander og ting som er utenfor tomter er eiers eget ansvar!

4 Reklamering

1. MCNO vil ikke ha reklame for andre servere annonsert i ingamechat. 
Dette medfører til kick/tidsbasert utestengelse.
2. Det er ikke tillatt å reklamere for MCNO på andre servere. 
MCNO har dialog med flere andre servere og sammarbeider med disse om dette.
Reklamering for MCNO på andre servere vil kunne medføre straff på MCNO.
3. Reklame for diverse hjemmesider / youtube-profiler etc, må evalueres av en pålogget administrator (rødt navn) før det postes. 
Overhøres ikke dette, medfører det kick/tidsbasert utestengelse.
4. Reklame for pornografiske sider hører ikke hjemme på MCNO og medfører permanent utestengelse.

5 Spam

1. Å gjenta samme melding over gjennomsnittlig nødvendighet, er ikke lov og medfører kick/tidsbasert utestengelse.
2. Å skrive kontinuerlig i capslock (store bokstaver) medfører advarsel, kick og eventuelt tidsbasert utestengelse.
3. Gjentagende spørsmål til administratorer (røde navn) om hjelp, gaver, mod, etc medfører advarsel, kick, tidsbasert utestengelse.
4. Spørsmål om hjelp, gaver, mod, admin osv. Skal sendes til hjelp@mcno.no

6 Hacks

1. X-ray, Fly, kill-aura, Forcefield og andre modifikasjoner av spillet som gir en spiller fordeler foran andre spillere, er ikke lov. 
Bruk av slikt medfører tidsbasert utestengelse  eller permanent utestengelse.
2. Optifine og Rei’s Minimap er modifikasjoner MCNO godtar.
3. Utnyttelse av bugs og glitcher medfører tidsbasert utestengelse eller permanent utestengelse.
4. Dersom du er usikker på om en mod er lov eller ikke kan du ta kontakt med en fra staben å spørre.

7 Oppførsel

1. MCNO står for å være en hyggelig server som inkluderer alle som en. Normal folkeskikk og kardemommeloven står i høyt hos oss. 
Sørg for at alle rundt deg har en god opplevelse på serveren.
2. Dårlig oppførsel, flaming, trolling osv vil medføre advarsel, kick, tidsbasert utestengelse, eventuelt permanent utestengelse fra MCNO.
3. Scamming og lureri for å ta til seg ting fra spillere er ikke tillat, og medfører utestengelse!

8 Respekter administratorer

1. MCNO er utstyrt med et knippe sjeler som er her for dere. Spillere med rødt navn, er ansatt av servereier som stedfortreder. 
Vårt ord, er din lov. Ærlighet varer lengst. 
(Husk at administratorene er mennesker som jobber gratis for at dere skal ha det trivelig. De får ikke noe penger for dette).
2. Blir du spurt / highlighted (skriver navnet ditt, så det blir gul skrift), vær oppmerksom på det, og svar etter beste evne.
3. Frekkheter mot administratorer, eller spillere generelt går under punkt 8.1.
4. Om du føler deg feilbehandlet av en administrator, skal dette taes opp med en ifra Styret. Vi gjør det vi kan for å behandle klager anonymt.

9 Bytting av varer

1. Vi i MCNO oppfordrer til et åpent market.
2. Bytting utenfor spawn er på eget ansvar.
3. Vi anbefaler en 3. person som «handelssjef» for å være nøytral.
 Du kan spørre en mod eller admin om å overvåke handelen for deg.
4. Stjeling / svindel slåes medfører samme sanksjoner som punkt 7.3

10 Personvern

1. Spillere her skal få beholde sin identitet anonym, med mindre spilleren selv gir ut informasjonen.
2. Om en spiller har flere kontoer, skal det IKKE opplyses fra spillere eller administratorer.
4. Personvern slår vi veldig sterkt på, og har liten terskel for permanent utestengelse ved eventuelle brudd på dette!

11 PvP

1. PvP-logging er imot serverens naturlige PvP-miljø. PvP-logging vil medføre at inventory blir tømt, og kan medføre utestengelse. 
(PvP Logging = Å logge ut/lukke spillet mens man er i kamp med annen spiller
2. Det er PvP PÅ i wilderness (Utenfor tomter) noe som vil si at andre spillere kan drepe deg der. Dette er da ditt ansvar.
Men ved tilfeller der feks en gruppe med spillere eller en spiller angriper en annen spiller målbevist flere ganger over tid kan det få en reaksjon på regel 7.

12 Gambling

1. Det er ikke tillat å drive med gambling eller ha spillemaskiner etc inne på serveren.
2. Det er heller ikke lov med lykkemaskiner. 
Det vil si maskiner hvor du for eksempel kaster inn en diamant, og kan få cobblestone, sand, bok eller en annen ting tilfeldig ting  tilbake.

13 AFK-maskiner

1. Det er ikke tillatt å unngå autokick timeren ved bruk av modifikasjoner eller andre metoder (F.eks. maskiner/farmer).

14 Ekstra bruker

1. Det er ikke tillat å ha ekstra brukere på serveren som blir brukt til AFK farming. Dette vil medføre tidsbasert utestengelse på alle brukere, inkludert konfiskering av det aktuelle lootet man anskaffer seg.
2. Ved gjentatte brudd vil dette medføre permanent utestengelse.