Towny

Fra Minecraft Norway
Revisjon per 6. okt. 2019 kl. 03:03 av Zacker (diskusjon | bidrag) (Bypriser)

(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Gå til: navigasjon, søk

Towny-serveren

Towny serveren er en litt anderledes server hvor vi istedet for tomtsystemet bruker Towny.
Her kan spillerene lage byer. Byer kan opprette nasjoner og alliere seg med andre byer slik at alle allierte får fordeler.
I tilleg har vi et økonomisystem på serveren. Valuttaen er Kroner og Øre. Alle spillere starter med 3000 Kr.
Dette burde være nok til å lage seg en by og utvide denne litt samt en dag eller to med skatter.
Det er også mulig for spillere å opprette butikker med ChestShop. Vi har laget et marked område i spawnbyen i world.
Der kan spillere få egne tomter til å ha butikker i. Det kreves at du er med i en by for å få ha en butikk i spawnbyen.

Kort fortalt handler det om å lage byer hvor man har innbyggere. Man må tjene penger for å opprettholde byen sin økonomi.

Towny serveren har per idag hvitelist. Det vil si at man må søke for å få lov til å spille på serveren.
Dette er fordi Towny er et kraftig verktøy med mange avanserte funksjoner som krever at brukeren forstår hva de driver med.
Dersom du ønsker å søke kan du søke her: http://mcno.no/townysoknad

Det er to hovedverdner på denne serveren. Du har world som er hovedverden der man kan lage byer og bygge det man ønsker.
Det er IKKE mulig å bygge utenfor byer i denne verden. Dette er for å bevare kartet så lenge som mulig.
Det er kun mulig å ha 25 byer på serveren. Det vil si at flere spillere må slå seg sammen å lage byer da det ikke er rom for så mange byer.
I tilegg fungerer kun nether og end portaler i world. Dersom man finner en end portal i world vil man måtte claime denne med feks en outpost.

I tilegg har du farm verden. I motsetning til world kan du her ødelegge overalt utenfor spawn.
Her kan du sanke resurser du trenger og som skal brukes i world.
For å komme deg til farm verden bruker du portalen i spawn.
IKKE BYGG I DENNE VERDEN DA DENNE VIL BLI RESATT VED GJEVNE MELLOMROM!
Kart over Towny serveren: https://kart.mcno.no/towny

Om Towny

Byer

Spillere kan lage byer som man igjen kan ha meldemmer i.
En by består av townblocker. En townblock er en "tomt" på 16x16 blokker som tilhører byen. Og følger spillets chunker.
Derfor kan det lønne seg å bruke F3+G når du skal planlegge hvilke ploter du skal claime til byen din og for å se grensene mellom ploter.
Man kan tildele ploter til spillere i byen sin.
Når du starter med en by og ikke har noen inbygger kan du claime maks 4 townblocks til byen din. Byen har da ranken "Ruins"
Etterhvert som du får flere spillere i byen din kan byen utvides. Og byen får høyere rank. I tillegg til at byen kan claime outposter
I tillegg vil serveren trekke skatt fra byer! Alle byer har en egen bybank. Man kan se hvor mye penger som er i banken med kommandoen /t.
Skattene øker også i takt med hvor mange inbyggere byen har.
For å sette inn penger i bybanken må du ha penger på din personlige konto som du overfører til bybanken.
Skriv /money for å se hvor mye penger du som spiller har. Deretter overfører du penger til bybanken med /t deposit [beløp].
Det er mayoren av byen som er ansvarlig for at byen har nok penger til å betale skatt
Dersom det er nødvendig kan en mayor kreve skatt fra sine innbyggere for å opprettholde byen sin.
Skatter trekkes hver morgen kl 06:00
Dersom det IKKE er nok penger i bybanken når skatter trekkes vil byen bli slettet.
Når en by blir slettet vil ALT som er bygget innenfor denne forsvinne og naturen vil bli slik den var før byen ble laget.

Bli med i en by

For å bli med i noen andre sin by, må du enten få en invitasjon eller bli med i en åpen by.
Dersom du er mayor og vil invitere en spiller til byen din skriver du /t invite [spillernavn].
Hvis noen har invitert deg, skriver du /accept [bynavn] for å bli med og /deny [bynavn] for å avslå.
Du kan bli med i åpne byer ved å skrive /join [bynavn].
Du kommer til byen ved å skrive /town spawn.

Lage en ny by

For å lage en egen by, skriver du /town new [navn]. Dette koster 250 kr. Du starter med en 16x16 plot. Hver plot er like stor som en chunk, trykk F3+G for å se området til chunker.
Når du lager en by, blir du "mayor" (ordfører). Du kan se alle kommandoene en ordfører kan gjøre ved å skrive /town mayor ?.
Skriv /town for å få informasjon om din by.
Når du oppretter en by kan ikke innbyggere du legger til bygge som standard.
Du har noen valg: Du kan gi alle inbyggere tilgang til å bygge i hele byen.
Dersom du ønsker å gjøre dette skriver du /t set perm resident on. For å reversere dette skriver du /t set perm resident off.
Du kan dele ut ploter i byen så inbyggerene kun kan bygge innenfor sine egne ploter.
For å dele ut en plot setter du den for salg som beskrevet under. Så må spilleren som skal ha ploten stå innenfor denne å skrive /plot claim.
Du kan utvide byen din ved å skrive /town claim. Du må stå utenfor byen, men i en chunk som grenser til byen din. Dette koster 100 kr. Du kan utvide større etterhvert som du får flere medlemmer i byen din.
/town unclaim fjerner en chunk fra byen. Du må stå i chunken du vil fjerne. OBS DET SOM ER INNENFOR CHUNKEN VIL FORSVINNE!
/town deposit [sum] for å sette inn penger i byen din, f.eks /town deposit 1000 vil sette inn 1000 kr.
/town withdraw [sum] for å ta penger ut av byen, /town withdraw 1000 tar ut 1000 kr.
Du kan invitere andre til byen din ved å skrive /town invite [spillernavn].
Medlemmer kan få egne plotter der de kan bo. Først må du stå på en plot du vil sette til salgs, deretter skriver du /plot fs [pris]. FS står for "for sale" (til salgs) og setter plotten til salgs. /plot fs 0 gir en gratis plot, /plot fs 150 setter prisen til 150kr. For å sette plotten "not for sale" (ikke til salgs), skriver du /plot nfs.
Personen som vil ha plotten må skrive /plot claim. Det vil nå stå [~eier av plotten] hver gang du går inn i den.
Medlemmer kan være assistenter i byen din. De vil kunne ha tilgang til plotter og forskjellige kommandoer (/town withdraw, /town claim, /plot fs etc.). /town rank add [navn] assistant for å sette et medlem som assistent.
Byen din vil bli trekt skatt hver eneste dag. Byen din vil bli slettet hvis den ikke har nok penger til skatt. Du kan skatte medlemmer og plotter. Det er to forskjellige byskatter: prosent og fast sum.
Du setter fast skatt ved å skrive /town set taxes [sum]. Skriver du /town set taxes 50, vil det koste hvert bymedlem 50 kr daglig å bo i byen din. Medlemmer vil bli kastet ut hvis de ikke kan betale skatten. Du slår på prosentskatt ved å skrive /town toggle taxpercent. Du setter prosenten ved å skrive f.eks /town set taxes 5. Alle bymedlemmer blir da trekt 5% av sin formue hver dag. Hvis prosentskatt er på, vil ikke bymedlemmer bli kastet ut hvis de ikke har råd.

Tabell over byranker:

Bystatus Antall innbyggere Tilgjenglige townblocks Tilgjenglige outposts Daily upkeep
Ruins 0 4 0 100 Kr
Settlement 1 16 0 100 Kr
Hamlet 2 32 1 150 Kr
Village 6 96 1 400 Kr
Town 10 160 2 750 Kr
Large Town 14 224 2 1000 Kr
City 20 320 3 1700 Kr
Large City 24 384 3 2000 Kr
Metropolis 28 448 4 5000 Kr

Bypriser

Item Pris
Ny by 250.00
Ny outpost 1000.00
Claim townblock 100.00
Town upkeep Se tabell over
Endre navn på by 800.00

Nasjoner

En mayor av en by kan lage en nasjon og blir konge over denne.
En konge kan invitere andre byer til nasjonen.
Fordeler med å ha en nasjon er at alle byer som er med vil få ekstra townblocks de kan claime.
Nasjonranken vil øke i takt med hvor mange residents som er med i nasjone totalt. Altså alle innbyggere i byene som er med i nasjonen.
Det er også skatt på nasjoner. Her gjelder det samme med å ha penger i nasjonbanken. Man setter inn penger i nasjonbanken med /n deposit [beløp]
For å se info om nasjonen og hvor mye penger som er i nasjonbanken skriver du /n. Dersom det ikke er nok penger i nasjonbanken vil nasjonen bli slettet.
Alle byer som er med i nasjonen vil få ekstra bonus townblocks i takt med tabellen under.

Tabell over nasjonranker:

Konge status Antall innbyggere Tilgjenglige bonus townblocks Tilgjenglige bonus outposts Daily upkeep
Count 10 20 1 700 Kr
Duke 20 40 2 1200 Kr
King 30 60 2 1800 Kr
Emperor 40 100 4 2300 Kr
God Emperor 60 140 5 3500 Kr

Nasjonpriser

Item Pris
Ny nasjon 5000.00
Nasjon upkeep Se tabell over
Endre navn på nasjon 1000.00

Generelle priser

Item Pris
Å dø 2.00

Beskrivelse av chatten

I chatten kan man se hvilken by og nasjon en spiller tilhører.
Samt om spilleren er konge eller mayor av en by/nasjon.
Dersom spillernavnet er turkis er spilleren mayor av byen.
Dersom spillernavnet er orange er spilleren konge av nasjonen.
Dersom spillernavnet er hvitt er spilleren en vanlig innbygger i byen.
Towny-chat.png

Full kommandobeskrivelse

Diverse kommandoer
/msg [spillernavn] [melding] - Sender en privatmelding til en annen spiller.
/r [melding] -  Sender en privatmelding til site person som skrev til deg.
Money kommandoer
/money - Viser deg hvor mye penger du har på din konto.
/money pay [spillernavn] [beløp] - Betaler valgt beløp til annen spiller.
/money top - Viser liste over de rikeste spillerene.
Teleporter kommandoer
/tpa [spillernavn] - Spør en annen spiller om å få teleportere til seg.
/tpaccept -  Godtar en tpa forespørsel.
/tpdeny - Avslår en tpa forespørsel.
/spawn - Teleporterer deg til spawn i world.
/sethome - Setter ditt hjem.
/home - Teleporterer deg til ditt hjem.

Towny- og town-kommandoer

Towny-kommandoer

/towny - Viser grunnleggende kommandoer.
/towny ? - Viser towny-kommandoer.
/towny map - Viser kart.
/towny prices - Viser prisene for å ha en by (skatt, opprettelse, outpost osv).
/towny time - Viser nedtelling til neste dag, dvs. neste gang skatt blir trukket fra byer og nasjoner. 
/towny top residents [all/town/nation] - Viser toppliste av byer/nasjoner rangert etter antall medlemmer. 
/towny top land [all/resident/town] - Viser toppliste av spillere/byer rangert etter hvor mye land de eier (plotter).
/towny universe - Viser antall spillere, byer, nasjoner, verdener og claimede plotter. 

Town-kommandoer

Alias for /town er /t. Det vil si at du kan bruke feks /t spawn istedet for /town spawn.

/town - Viser informasjon om byen du er medlem av.
/town [by] - Viser informasjon om en annen by.
/town here - Viser informasjon om byen du står i.
/town plots [by] - Viser informasjon om plotter i byen.
/town ? - Viser town-kommandoer
/town list - Viser en liste over alle byer.
/town new [navn] - Lager en ny by. Dette koster 250 kr. Du blir ordfører av byen.
/town delete - Sletter byen din. Kan kun brukes av ordfører.OBS!! ALT SOM ER BYGGET I BYEN VIL FORSVINNE OG SETTES TILBAKE SLIK DET VAR FØR BYEN BLE LAGET
/town add [navn] - Legger til et medlem i din by. Kommandoen kan brukes av ordfører og assistenter.
/town kick [navn] - Fjerner et medlem i din by. Kommandoen kan brukes av ordfører og assistenter.
/town spawn - Teleporterer deg til byen din.
/town spawn [by] - Teleporterer deg til en by.
/town online - Viser medlemmer i byen som er online.
/town claim - Claimer en chunk for byen din. Du må stå utenfor byen for å claime, men chunken må grense til byen din. Dette koster penger. Kommandoen kan brukes av ordfører og assistenter.
/town claim outpost - Claimer en outpost for byen din. Du må være utenfor byen, men chunken trenger ikke grense til byen din. Du kan lage en outpost hvor som helst (på uclaimet land). Dette koster 1000. /town outpost - Teleporterer deg til byens outpost. Har byen flere outposts, må du skrive navnet på outposten du vil til, f.eks. /town outpost 3.
/town outpost list - Viser en liste over byens outposts.
/town unclaim - Unclaimer chunken du står i. Den vil ikke lenger være eid av byen. Kan brukes av ordfører og assistenter.
/town unclaim outpost - Unclaimer outposten du står i.
/town deposit [sum] - Setter inn penger i byen. Alle bymedlemmer kan sette inn penger.
/town withdraw [sum] - Tar penger ut fra byen. Bare ordfører og assistenter kan gjøre dette.
/town rank [add/remove] [spillernavn] assistant - Setter/fjerner en spiller som assistent i byen. Assistenter har tilgang til plotter og forskjellige kommandoer. De kan ta ut penger av byen, invitere og kicke medlemmer, claime plotter for byen, sette plotter til salgs osv. De kan ikke slette byen.
/town ranklist - Viser hvem som har rank i byen.
/town set board - Setter en melding i byen. Alle medlemmer ser denne når de logger inn, f.eks "/town set board Ha en fin dag" vil gi spillere "Ha en fin dag" som velkomstmelding.
/town set mayor [bymedlem] - Setter en ny ordfører i byen. Kan kun brukes av ordfører.
/town set homeblock - Setter chunken du står i til [Home]. Spawn i byen må alltid være i [Home].
town set spawn - Setter byens spawn. Dette må være i [Home]-plotten.
/town set name - Endrer navnet på byen din.
/town set outpost - Gjør en plot til en outpost-plot.
/town set perm - Viser perm-kommandoene. Bare ueide plotter vil bli påvirket av /town set perm-kommandoene. Plotter eid av spillere vil ikke bli påvirket.
/town set perm [on/off] - Slår på/av absolutt alle permissions. On gir alle tilgang til ueide plotter i din by, off gir ingen tilgang til ueide plotter i byen din. Unntaket er ordfører og assistenter, de kan fortsatt bruke plottene.
/town set perm [resident/ally/outsider] [on/off] - Setter permissions på/av på ueide plotter i byen for residents, allies og outsiders. Residents er bymedlemmer, allies er spillere i samme nasjon som byen din, outsiders er alle som ikke går under resident og ally. Eksempel: /town set perm resident on, /town set perm ally off, /town set perm outsider off gir bare bymedlemmer tilgang til ueide plotter.
/town set perm [build/destroy/switch/itemuse] [on/off] - Setter spesifikke tillatelser på byens ueide plotter. Build kontrollerer byggetillatelser, destroy kontrollerer ødeleggelse av blokker, switch kontrollerer kister, ovner, dører etc., itemuse kontrollerer bøtter, ender pearls etc. Eksempel: /town set perm build on, /town set perm destroy on, /town set perm switch off, /town set perm itemuse off vil gi absolutt alle tillatelse til å bygge og ødelegge på alle ueide plotter i byen, men de kan ikke åpne kister etc. eller bruke items.
/town set perm [resident/ally/outsider] [build/destroy/switch/itemuse] [on/off] - Setter spesifikke tillatelser på byens ueide plotter for residents, allies og outsiders. Eksempel: /town set perm resident build on, /town set perm resident destroy on, /town set perm resident switch off, /town set perm resident itemuse off vil gi bymedlemmer tilgang til å bygge og ødelegge på alle ueide plotter, men de har ikke tilgang til å bruke bøtter eller åpne kister.
/town set perm reset - perm-linjen du ser i /town vil gjelde for alle ueide plotter i byen. Eksempel: hvis byens perms er build=ra-, destroy=ra-, switch=ra-, item=ra- så vil /town set perm reset sette alle ueide plotter til dette. Ueide plotter med andre permissions vil da få samme permissions som det sto på /town. Dvs. at residents og allies har tilgang til alt på alle ueide plotter (i dette eksemplet).
/town set tag [tag] - Setter en tag for byen din, maks fire bokstaver.
/town set tag clear - Sletter byens tag.
/town set taxes [sum] - Setter daglig skatt i byen. Byens medlemmer må betale denne summen hver dag. /town set taxes 40 setter skatten til 40 kr, /town set taxes 0 setter skatten til 0 kr. Medlemmer blir kastet ut av byen hvis de ikke har råd til skatten. Hvis taxpercent er on (/town toggle taxpercent) så vil /town set taxes 40 sette skatten på 40%, dvs. at medlemmer betaler 40% av sin formue til byen hver dag. Medlemmer blir ikke kastet ut av byen hvis taxpercent er on og de ikke har råd.
/town set plottax [sum] - Setter plotskatt i byen. Medlemmer må betale denne skatten for hver plot de eier.
/town set plotprice [pris] - Setter fast pris for plotter i byen din. Plotter som legges ut til salgs (/plot fs) vil automatisk ha denne prisen.
/town set shopprice [pris] - Setter fast pris på shop-plotter i byen. Plotter av typen shop som legges ut til salgs vil automatisk ha denne prisen.
/town set shoptax [sum] - Setter skatt på shop-plotter. Medlemmer som eier shopper må betale denne skatten for hver shop-plot de eier.
/town set embassyprice [pris] - Setter fast pris på embassy-plotter. Embassy-plotter som legges ut til salgs vil automatisk ha denne prisen.
/town set embassytax [sum] - Setter skatt på embassy-plotter. Eiere av embassy-plotter i byen din må betale denne skatten for hver embassy-plot de eier i byen din.
/town toggle - Viser toggle-kommandoer
/town toggle explosion - Slår explosions på/av på alle ueide plotter.
/town toggle fire - Slår firespread på/av på alle ueide plotter.
/town toggle pvp - Slår pvp på/av på alle ueide plotter.
/town toggle taxpercent - Slår på/av prosentskatt. Medlemmer betaler skatt via prosent istedenfor en fast sum. Har de ikke nok penger, vil de ikke bli kastet ut av byen. Eksempel: /town toggle taxpercent, /town set taxes 10. Dette setter byen din sin skatt på 10%, hvert medlem vil betale 10% av sin formue til byen hver eneste dag.
/town toggle open - Slår på/av at alle kan bli medlem av byen din ved å skrive /join [by].
/town toggle public - Slår på/av offentlig by, dvs. at alle kan spawne til den ved å skrive /town spawn [by].

Plot-kommandoer

/plot - viser plot-kommandoene
/plot claim - Claimer en plot som er til salgs.
/plot unclaim - Unclaimer en plot. Funker bare hvis du eier plotten.
/plot fs [pris] - Setter en plot til salgs.
/plot nfs - Setter en plot til å ikke være til salgs.
/plot evict - Fjerner en plot fra plot-eieren, kan brukes av mayor og assistant.
/plot set shop - Setter en plot til å være shop.
/plot set embassy - Setter en plot til å være en embassy (ambassade). Alle kan claime embassy-plots, selv de som ikke er medlem av byen din. Du mister ikke embassy-plots når du forlater en by.
/plot set arena - Setter en plot til å være en arena. PVP er alltid på i arena-plots.
/plot set wilds - Gir tilgang til å ødelegge ores, blomster, trær, sopp og andre høstbare blokker. Stone, dirt og andre landskaps-blokker kan ikke ødelegges. Fint for trefarm. Sett permissions for hvem som kan bruke wilds-plotter med /plot set perm.
/plot set farm - Gir tilgang til å bygge/ødelegge hvete, gulrot, melon og andre farm-blokker. Gir også tilgang til å drepe dyr. Sett permissions for hvem som kan bruke farm-plotter med /plot set perm.
/plot set inn - Setter en plot til å være inn. Gir alle tilgang til å bruke senger, slik at de kan respawne der.
/plot set bank - Setter en plot til å være bank.
/plot set reset - Gjør en plot av typen shop/embassy/arena osv. til en vanlig plot igjen.
/plot set name - Mayor eller plot-eier kan gi nytt navn til plotter. Dette erstatter [~Unowned], men på personlige plotter vil navnet på plotten stå i tillegg til plot-eiers navn. Skriv /plot set name igjen for å fjerne navnet på plotten.
/plot perm - Viser hva slags permissions (tillatelse) som er på plotten. R står for resident, og det er forskjell på resident på ueide plotter og eide plotter. På ueide plotter er resident medlemmer av byen, mens på eide plotter er resident spillere på vennelisten. På eide plotter erstattes ordet resident med friend når det brukes /plot set perm kommandoer. A står for ally, og også her er det forskjell på ueide og eide plotter. På ueide plotter er en ally en spiller i samme nasjon som deg. Det kan være en spiller i en annen by. På eide plotter er ally medlemmene av byen. O står for outsider. Outsider er alle som ikke går under resident og ally, oftest de som ikke er medlem av byen din. Står det "rao" på build, betyr det at residents, allies og outsiders kan bygge på den ueide plotten. Står det "fao" på build, betyr det at friends, allies og outsiders kan bygge på den eide plotten.
/plot set perm - Viser perm-kommandoene
/plot set perm [on/off] - Slår på/av alle permissions på plotten. På gir absolutt alle tilgang til å gjøre alt på plotten. Av gir ingen tilgang på plotten. Unntaket her er mayor og assistant, de kan fortsatt gjøre ting på plotten.
/plot set perm [resident/ally/outsider] [on/off] - Slår på/av permissions for residents/allies/outsiders. For eksempel /plot set perm outsider off vil slå av alle permissions for de utenfor byen, /plot set perm resident on vil gi alle medlemmer av byen tilgang til å gjøre alt på plotten på ueide plotter. Bytt ut order resident med friend hvis du endrer permissions på private plotter.
/plot set perm [resident/ally/outsider] [build/destroy/switch/itemuse] [on/off] - Slår på/av spesifikke permissions for residents, allies og outsiders. Build er bygging, destroy er ødelegging av blokker, switch er dører, kister, ovner, pressure plates, levers, buttons etc., itemuse er enderpearls, bøtter etc. For eksempel /plot set perm resident build on, /plot set perm resident destroy off lar medlemmer av byen bygge på den ueide plotten, men ikke ødelegge blokker på plotten. /plot set perm friend build on, /plot set perm friend destroy off lar spillere på vennelisten din bygge på din plot, men ikke ødelegge.
/plot set perm reset - Resetter tillatelsene på plotten til standard. På eide plotter er standard f-- (venner er de eneste som kan gjøre noe), mens på ueide plotter er standarden det du har satt /town set perm til.
/plot toggle - Viser de forskjellige kommandoene.
/plot toggle pvp - Slår på/av pvp.
/plot toggle explosions - Slår på/av explosions.
/plot toggle fire - Slår på/av firespread.
/plot toggle mobs - Slår på/av at mobs kan spawne. Slå det på hvis du har en xp-farm på plotten.

Resident-kommandoer

Alias for /resident er /res. Det vil si at du kan bruke feks /res ? istedet for /resident ?.

/resident ? - Viser resident-kommandoene.
/resident friend - Viser friend-kommandoene.
/resident toggle - Viser de forskjellige kommandoene.
/resident - Viser din profil.
/resident [navn] - Viser en spillers profil.
/resident tax - Viser hvor mye skatt du betaler.
/resident friend add [navn] - Legger til en spiller på din venneliste.
/resident friend remove [navn] - Fjerner en spiller fra din venneliste.
/resident spawn - Teleporterer en spiller til deres spawn-punkt.
/resident perm - Viser hva slags permissions du har satt på dine plotter.
/resident set perm [on/off] - Setter alle permissions på dine plotter til på/av. Hvis du setter de på, vil absolutt alle kunne gjøre alt på dine plotter. Hvis du setter de av, vil ingen kunne gjøre noe på dine plotter. Unntaket er mayor og assistant, de kan fortsatt gjøre ting på din plot.
/resident set perm [friend/ally/outsider] [on/off] - Setter permissions for friends, allies og outsiders på eller av. På for friends vil gi alle på din venneliste tillatelse til å gjøre alt, på for allies vil gi alle medlemmene av byen tillatelse til å gjøre alt osv.
/resident set perm [friend/ally/outsider] [build/destroy/switch/itemuse] [on/off] - Setter spesifikke permissions, f.eks /resident set perm ally build on, /resident set perm ally switch off gir medlemmer av byen tillatelse til å bygge, men ikke til å åpne kister, ovner osv.
/resident set perm reset - Resetter alle permissions på plottene dine tilbake til standarden. Standarden er f-- (bare venner kan gjøre noe på plotten).
/resident toggle map - Viser et kart over plotter. Det lastes på nytt når man går over en plot-grense.
/resident toggle plotborder - Viser plot-grenser når man krysser forskjellige plotter.
/resident toggle constantplotborder - Samme som /resident toggle plotborder, bare at plot-grensene ikke forsvinner.
/resident toggle ignoreplots - Slår på/av varsler om plotter i byen.
/resident toggle reset - Slår av alle aktive /resident toggle-kommandoene.

Nation-kommandoer

Alias for /nation er /n. Det vil si at du kan bruke feks /n spawn istedet for /nation spawn.

/nation - Viser nasjon-skjermen. Hvis byen din er med i en nasjon vil det vise penger, eier, skatt, assistenter og byer i nasjonen.
/nation [nasjon] - Viser nasjon-skjermen til en annen nasjon.
/nation ? - Viser nasjon-kommandoer.
/nationchat [melding] - Snakker i nasjonchatten. Bare nasjonmedlemmer kan se disse meldingene.
/nation list - Viser antall nasjoner på serveren, inkludert hvor mange byer og innbyggere som er i nasjonen.
/nation new [navn] [hovedstad] - Kan kun brukes av ordførere av en by. Dette lager en nasjon, [hovedstad] er navnet til byen din eller den byen du vil skal være hovedstad i din nasjon. Å lage en nasjon koster 5000. /nation add [bynavn] - Inviterer en by til din nasjon.
/nation kick [bynavn] - Kaster en by ut av din nasjon.
/nation deposit [sum] - Legger til penger i din nasjon. Alle medlemmer i nasjonen kan sette inn penger. Husk at nasjoner har daglig skatt, som betyr at de blir slettet hvis det ikke er nok penger i banken.
/nation withdraw [sum] - Tar ut penger fra din nasjon. Bare kongen og assistenter i nasjonen kan bruke denne kommandoen.
/nation leave - Kan kun brukes av ordførere. Byen din forlater nasjonen.
/nation delete - Kan kun brukes av kongen. Sletter din nasjon.
/nation say - Sender en melding til alle medlemmer av nasjonen. Kan kun brukes av kongen.
/nation rank [add/remove] [spillernavn] assistant - Legger til eller fjerner en spiller som assistent i nasjonen. Assistenter kan invitere andre byer til nasjonen, samt kicke dem. De kan også ta ut penger fra nasjonen.
/nation online - Viser spillere i din nasjon som er online.
/nation [ally/enemy] [add/remove] [nasjon] - Legger til eller fjerner en nasjon som alliert/fiende.
/nation toggle public - Gjør nasjonen din offentlig. Alle kan teleportere til nasjonens spawn med /nation spawn [nasjon].
/nation set king [spillernavn] - Endrer kongen i nasjonen. Denne kommandoen kan kun brukes av kongen.
/nation set capital [bynavn] - Setter hovedstad og konge i nasjonen.
/nation set title [spillernavn] [tittel] - Setter en tittel til et medlem av nasjonen.
/nation set surname [spillernavn] [navn] - Setter et navn til et medlem av nasjonen.
/nation set tag [tag] - Setter en tag for din nasjon, den kan være på maks fire bokstaver.
/nation set tag clear - Sletter nasjonens tag.
/nation set board [melding] - Setter en fast melding til nasjonen. Den vises hver gang noen i nasjonen logger på, f.eks /nation set board Ha en fin dag.
/nation set taxes [sum] - Setter fast skatt i nasjonen. Byer i nasjonen din betaler skatten til nasjonen hver dag hvis du har satt en sum over 0. /nation set taxes 200 vil skatte byene 200 kr hver dag.
/nation set spawn - Setter spawnpunktet til nasjonen.
/nation set spawncost [sum] - Hvis nasjonen er offentlig, vil dette bestemme hvor mye det koster for å teleportere til din nasjons spawn. Medlemmer av nasjonen og allierte med nasjonen vil bli ekskludert fra denne kostnaden.
/nation spawn - Teleporterer deg til spawnpunktet til nasjonen din.
/nation spawn [nasjon] - Teleporterer deg til en nasjons spawn. Funker bare hvis den nasjonen er offentlig.

Verdner

Serveren har idag 4 verdner: world,farm, nether, end

world

Denne verden er å anse som serverens hovedverden.
Her kan man lage byer og bygge.
Nether og end portaler her fungerer.

farm

Denne verden er KUN for å samle resurser. Hogge trær, mine osv...
Resurser du samler her kan brukes i world.
Det er IKKE mulig å lage byer eller claime i denne verden.
Denne verden resettes ved gjevne mellom for å få et friskt kart med nye resurser.
Derfor bør man ikke bygge noe her da det vil bli slettet og ikke er beskyttet mot grief fra andre spillere.

nether

Denne verden er også kun til å samle resurser i.
Resurser du samler her kan brukes i world.
Det er IKKE mulig å lage byer eller claime i denne verden.
Denne verden resettes også ved gjevne mellomrom.
Derfor bør man ikke bygge noe her da det vil bli slettet og ikke er beskyttet mot grief fra andre spillere.

end

For å komme til end må man finne en end portal enten i world eller farm.
Det er IKKE mulig å lage byer eller claime i denne verden.
Denne verden kan også resettes innimellom i form av et event for å drepe dragen.Butikker

Vi bruker noe som heter ChestShop. Det gir alle spillere muligheten til å lage sin egen shop. Det eneste du trenger er en kiste og et skilt.
For å kjøpe fra en butikk venstreklikker du skiltet. For å selge til en butikk høyreklikker du skiltet.

Vi har egne ploter i spawn som spillere kan ha butikker i.
Disse koster 200 kr per stk. Spillere kan ha EN butikktomt i spawn. I tilegg må spilleren være medlem i en by.
Det er krav om at butikkbygget skal være pent og i stil til spawn byen.
I tillegg spawn butikken være ferdig bygget og ting skal være til salgs 48 timer etter spillern har kjøpt butikktomten.
Dersom butikken ikke klarer å opprettholde butikken ved å fylle på med varer eller overholder 48 timers regelen vil butikken bli slettet
og andre spillere kan kjøpe tomten. Alt som er på denne tomten da den blir slettet vil forsvinne og blir IKKE erstattet.

Hvordan sette opp en butikk

1: Plasser kista på bakken.
2: Sett et skilt på kista.
3: Første linje på skiltet skal være blankt (navnet ditt blir automatisk fylt inn). 
4: Andre linje er antall items du vil kjøpe/selge. Setter du inn tallet 20, så vil man kunne kjøpe/selge 20 items for hvert klikk.
5: Tredje linje er prisen for å kjøpe/selge. Dersom du ønsker å selge for 50 kr skriver du 50. Dersom du ønsker å selge OG kjøpe skriver du feks 50 : 30. Du vil da selge itemet for 50 kr og kjøpe tilbake items for 30.
6: Fjerde linje er itemet du vil kjøpe/selge i din shop. Man kan bare selge en type item fra hver kiste. Du kan skrive item navn, f.eks Potato for potet, Diamond  for diamanter osv.
Du må deretter sørge for at kisten er fylt med itemet du ønsker å selge. Dersom kisten er tom vil ikke butikken fungere.
Butikk skilt 1.png
Butikk skilt 2.png


Regler for butikker i TheCapital

1. Det skal bygges i samme stil som resten av byen.
2. Butikken skal fullføres innen 48 timer etter butikkploten er kjøpt.
3. Man skal IKKE endre på plotens innstillnger ved å feks slå på PvP.
Dersom sistenevnte regel brytes vil butikken bli slettet. Og spilleren må betale en bot på 10 000 Kr til Staten.
4 Butikken skal ha varer. Dersom den ofter er utsolgt og ikke blir fylt opp igjen vil butikken slettes med alt innhold.

Trade

Serveren har en egen trade funksjon.
Denne fungerer slikt at to spillere trygt kan bytte items seg imellom.
Man kan velge å bytte items mot pennger eller items mot items.
For å starte en trade skriver du /trade <spillernavn>
Man må være mindre enn 10 blokker unna hverandre i world.
Vi anbefaller å være i spawn da dette er et trygt sted.
Spilleren vil da få en handelforespørsel som må godtas.
Når forespørselen blir godtatt kan begge spillere legge items de ønsker å trade inn i "kista" som åpner seg.
Alternativt klikke på gold ingoten nederst til venstre for å by et pengebeløp.
Dersom det dukker opp en gold ingot på høyre side har spilleren du handler med bydd et pengebeløp.
Hold musa over gold ingoten for å se hvor mye budet er.
Når begge er klare må begge to trykke på glass panen øverst til venstre.
Da vil handelen starte og etter 10 sekunder blir handelen utført.
!!!OBS!!! DERSOM INVENTORYET DITT ER FULLT VIL FORTSATT HANDELEN UTFØRES MEN DROPPES PÅ BAKKEN. !!!OBS!!!
!!!OBS!!! ITEMS SOM FORSVINNER PÅ DENNE MÅTEN ERSTATTES IKKE !!!OBS!!!

Regler for Towny serveren

Merk Towny serveren har særskilte regler
Reglene ble sist oppdatert 04.10.2019
Brudd på disse reglene kan medføre utestenging fra Towny serveren eller i noen tilfeller alle MCNO sine tjenester. Regelbrudd kan også føre til bøter på serveren.

1 Mas i chatten

1. Man skal ikke spørre og mase i chat om hvordan ting virker på serveren.  
Man skal bruke wikien. Dersom man IKKE finner svaret her kan man spørre i chatten. 
2. Man skal ikke mase i chatten om å få ting. Man kan spørre en gang. Hvis ingen svarer betyr det nei.

2 Banning, bruk av stygge ord/spam

1. Språkbruken i chatten skal ligge på et nivå som tar hensyn til alle aldere. Her viser vi skjønn om klokka er 2 på natten og få spillere på feks... 
2. Man skal ikke spamme chatten på noen måte.
3. Man skal IKKE reklamere for andre servere på serveren. Man skal heller ikke reklamere for MCNO sine servere på andre servere.

3 «Griefing»

1. Towny skal i utgangspunktet sørge for at griefing ikke er mulig. 
Dersom du har surret med permissions i byen/ploten din slik at andre kan ødelegge er dette ditt ansvar.
Dersom en major er grov uaktsom og sletter byen uten videre eller kicker en spiller fra byen uten grunn.
kan majoren bli bannet fra towny serveren og pengene i bybanken og nasjonen blir overført til staten.
i noen tilfeller vil pengene bli fordelt ut til inbyggerene i byen som "oppreisning."
2. Man skal ikke griefe naturen i farm, nether eller the end. starter man å hugge et tre hugger man ned hele treet. La det være pent rundt spawn i farm.

4 Hacks

1. X-ray, Fly, kill-aura, Forcefield og andre modifikasjoner av spillet som gir en spiller fordeler foran andre spillere, er ikke lov. 
Bruk av slikt medfører tidsbasert utestengelse  eller permanent utestengelse.
2. Optifine og Rei’s Minimap er modifikasjoner MCNO godtar.
3. Utnyttelse av bugs og glitcher medfører tidsbasert utestengelse eller permanent utestengelse.
4. Dersom du er usikker på om en mod er lov eller ikke kan du ta kontakt med en fra staben å spørre.

5 Oppførsel

1. MCNO står for å være en hyggelig server som inkluderer alle som en. Normal folkeskikk og kardemommeloven står i høyt hos oss. 
Sørg for at alle rundt deg har en god opplevelse på serveren.
2. Dårlig oppførsel vil vurderes i hver situasjon.

6 Respekter administratorer

1. MCNO er utstyrt med et knippe sjeler som er her for dere. Spillere med rødt navn, er ansatt av servereier som stedfortreder. 
Respekter hva staben sier til deg!

7 Bytting av varer

1. Vi i MCNO oppfordrer til et åpent market.
2. Bytting/handel foregår på eget ansvar.
3. Ikke trade med spillere du ikke stoler på!
4. Vi anbefaler en 3. person som «handelssjef» for å være nøytral.
 Du kan spørre en mod eller admin om å overvåke handelen for deg.
 Spør evt en i staben om å være vitne til handelen.

9 PvP

1. Det er PvP på i wilderness (utenfor byer).
Spillere beveger seg i wilderness på eget ansvar.

9 Ekstra bruker

1. Det er ikke tillat å ha ekstra brukere på serveren som blir brukt til AFK farming. Dette vil medføre tidsbasert utestengelse på alle brukere, inkludert konfiskering av det aktuelle lootet man anskaffer seg.
2. Ved gjentatte brudd vil dette medføre permanent utestengelse.

9 By/nasjon regler

1. Alle byer kan ha lokale regler som gjelder i sin by/nasjon
Disse kan omhandle byggestil og utforming av byen.
Dersom du er usikker på hvilke regler du kan ha kan du spørre en admin.
Dersom det er skjellig grunn kan en majoer kicke en spiller fra byen sin for brudd på reglene.
Spilleren som blir kicket fra en by SKAL ha få mulighet til å ta med seg tingene sine før h*n blir kicket.

Eksterne lenker

Offesiell towny wiki: http://towny.palmergames.com/towny/757-2/
Kart over serveren: http://kart.mcno.no/towny